Cloud Appliance

Cloud Appliance

The first impression of cloud on your business

กระแสธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาในยุคโลกาภิวัตน์ เป็นกระแสธุรกิจที่กำลังทวีความรุนแรง เน้นหนักด้วยความเร็วในการแข่งขันแบบช่วงต่อช่วง วินาทีต่อวินาที นำมาซึ่งการพัฒนาปรับเปลี่ยนโครงสร้างเทคโนโลยีขององค์กร นักธุรกิจ นักบริหาร ทั้งหลายหันมาให้ความสนใจเทคโนโลยี Cloud Computing เทคโนโลยีที่มีคุณสมบัติครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ Agility , Redundancy และ Scale out ซึ่งสามารถพัฒนาปรับปรุงความบกพร่องของโครงสร้างธุรกิจ

รูปแบบของการให้บริการ Cloud Service ของ ISP

มุ่งเน้นการพัฒนา Hardware , Software และ ทีมงาน Engineer ของ ISP ของตนเองเท่านั้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการนำ Cloud Computing ไปประยุกต์ในการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยมีการคิดค่าบริการเป็นวินาที , นาที , ชั่วโมง หรือ รายเดือน ทำให้องค์กรธุรกิจริเริ่มพัฒนา Application ต่างๆ ออกมาให้เหมาะสมกับ Cloud Computing ในรูปแบบของ Infrastructure as a Service (IaaS)

การใช้บริการ Cloud Service นั้นทำให้ธุรกิจเคลื่อนที่ไปได้ง่ายและรวดเร็ว ไม่จำเป็นที่จะต้องกังวลใจในเรื่องของ IT Technology อีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบต่างๆ อุปกรณ์ Hardware และ Software , การพัฒนาทีมงานระดับมืออาชีพเพื่อดูแลระบบต่างๆ รวมไปถึงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล , ความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับองค์กร

แต่บางครั้งการเลือกใช้บริการ Cloud Service จาก ISP นั้นอาจจะกลายเป็นความรู้สึกเลวร้ายที่สุดสำหรับองค์กรของท่าน เนื่องจากท่านไม่อาจที่จะเลือก Hardware และ Software ที่เหมาะสมกับ Application ที่มีอยู่แล้วขององค์กร และอาจจะตามมาด้วยความยุ่งยากที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะต้องคอยพัฒนาและปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ Application ขององค์กรให้เหมาะสมกับ Cloud Service ของ ISP ต่างๆ เสมอ โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือในการ Migrate ระบบต่างๆและหาก Application ขององค์กรที่มีโครงสร้างการทำงานที่ซับซ้อน ย่อมจะเป็นเรื่องยุ่งยากที่จะให้ทีมงานขององค์กรคอยปรับเปลี่ยน Module ในการทำงานให้สอดคล้องกับ Cloud Service ของ ISP อยู่เสมอ แม้ว่าจะอยู่นอกเหนือ Schedule Work Planning เพื่อให้ Application ขององค์กรสามารถการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

Cloud Appliance จุดเปลี่ยนการแข่งขันธุรกิจยุคดิจิตอล

เนื่องจาก Cloud Appliance จะช่วยลดข้อจำกัดในการทำงาน เติมเต็มความพร้อมให้องค์กร ก้าวสู่เวทีโลก เวทีธุรกิจ ด้วยความมั่นคง เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ขององค์กร ให้เป็นไปตาม Schedule Work Planning ลดภาระการเฝ้าคอยปรับเปลี่ยน Module ในการทำงานให้เหมาะสมกับการใช้บริการ Cloud Service ของ ISP

Cloud Appliance คือ ระบบ Cloud Service ที่จะมีการพัฒนา Hardware และ Software ให้เหมาะสมกับความต้องการนำไปใช้งานขององค์กร ด้วย Cloud Computing Concept อาศัยความเชี่ยวชาญด้าน Cloud Computing ของ ISPIO : Cloud Data Center ที่มีการทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกให้บริการมายาวนานกว่า 5 ปี ทำให้การเลือกลงทุนด้าน Cloud Appliance กับเรา เต็มไปด้วยความคุ้มค่า เต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจว่า Cloud Appliance ที่เลือกลงทุนและพัฒนาไปนั้น สามารถที่จะรองรับอนาคตของธุรกิจขององค์กร ก้าวล้ำทันกระแสการแข่งขันธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์ ด้วยคุณสมบัติครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ Agility , Redundancy และ Scale out

ISPIO : Cloud Data Center ใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจ ร่วมแบ่งปันความสำเร็จให้แก่ธุรกิจและองค์กรของท่านด้วย Cloud Appliance ระบบ Cloud ที่พัฒนาเพื่อให้เหมาะสมสำหรับท่านมากกว่าใคร