ลงทะเบียน

ที่สุดของความเป็นมาตรฐาน
Internet Data Center

• International Upload BW 2100 Mbps
• Domestic BW 170 Gbps
• ISO/IEC 24764 • EN 50173-5
• TIA/EIA 942 • ASHRAE TC 9.9
• Network
• Electricity
• Precision Air and Cooling System

Best Services
Internet Data Center

 • null
  Colocation คือ บริการสำหรับท่านที่มีเครื่อง Server ส่วนตัว และสามารถดูแล Server ด้วยตัวเอง ด้วยบริการพื้นที่สำหรับวางเครื่อง Server
  อ่านต่อ…
 • null
  แนวความคิด และเทคโนโลยีใหม่ ที่ได้รับความสนใจในปัจจุบัน ด้วยรูปแบบการพัฒนา และความสามารถในการทำงาน ทำให้มีจำนวนผู้สนใจ และจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้น
  อ่านต่อ…
 • null
  ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เมื่อไร คุณก็สามารถรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ รูปแบบของข่าวสารเหล่านั้น ยังอยู่ในรูปแบบของวิดีโอ หรือ แม้กระทั่งการรับชมการออกอากาศต่างๆ
  อ่านต่อ…
 • null
  ปัจจุบันตลาดเกมออนไลน์ภายในประเทศไทย จัดได้ว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่ อีกทั้งมีการพัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ในการให้บริการ ให้เข้ากับพฤติกรรมของ
  อ่านต่อ…
 • null
  เทคโนโลยีสายสัญญาณ Fiber Optic หรือสายใยแก้วนำแสง เป็นเทคโนโลยีของระบบเครือข่ายที่มีการนำแก้วมาเป็นสื่อกลาง และมีความยืดหยุ่นโค้งงอได้
  อ่านต่อ…
 • null
  IP Address ที่มีสอดคล้องกับความต้องการใช้งาน “อินเทอร์เน็ต” ในยุคปัจจุบัน เริ่มจาก Internet Protocal Next Generation (IPng) Model มาพัฒนาสู่ Internet Protocal Version 6 (IPv6)
  อ่านต่อ…

OUR CUSTOMERS OF INTERNET DATA CENTER

ที่สุดของความเป็นมาตรฐาน
Internet Data Center

• International Upload BW
2100 Mbps
• Domestic BW
170 Gbps
• Network
• Electricity
• Precision Air and Cooling System
• ISO/IEC 24764 • EN 50173-5
• TIA/EIA 942 • ASHRAE TC 9.9

Best Services
Internet Data Center

 • null
  Colocation คือ บริการสำหรับท่านที่มีเครื่อง Server ส่วนตัว และสามารถดูแล Server ด้วยตัวเอง ด้วยบริการพื้นที่สำหรับวางเครื่อง Server
  อ่านต่อ…
 • null
  แนวความคิด และเทคโนโลยีใหม่ ที่ได้รับความสนใจในปัจจุบัน ด้วยรูปแบบการพัฒนา และความสามารถในการทำงาน ทำให้มีจำนวนผู้สนใจ และจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้น
  อ่านต่อ…
 • null
  ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เมื่อไร คุณก็สามารถรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ รูปแบบของข่าวสารเหล่านั้น ยังอยู่ในรูปแบบของวิดีโอ หรือ แม้กระทั่งการรับชมการออกอากาศต่างๆ
  อ่านต่อ…
 • null
  ปัจจุบันตลาดเกมออนไลน์ภายในประเทศไทย จัดได้ว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่ อีกทั้งมีการพัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ในการให้บริการ ให้เข้ากับพฤติกรรมของ
  อ่านต่อ…
 • null
  เทคโนโลยีสายสัญญาณ Fiber Optic หรือสายใยแก้วนำแสง เป็นเทคโนโลยีของระบบเครือข่ายที่มีการนำแก้วมาเป็นสื่อกลาง และมีความยืดหยุ่นโค้งงอได้
  อ่านต่อ…
 • null
  IP Address ที่มีสอดคล้องกับความต้องการใช้งาน “อินเทอร์เน็ต” ในยุคปัจจุบัน เริ่มจาก Internet Protocal Next Generation (IPng) Model มาพัฒนาสู่ Internet Protocal Version 6 (IPv6)
  อ่านต่อ…

OUR CUSTOMERS OF INTERNET DATA CENTER