ลงทะเบียน

  ที่สุดของความเป็นมาตรฐาน
  Internet Data Center

  • International Upload BW 2100 Mbps
  • Domestic BW 170 Gbps
  • ISO/IEC 24764 • EN 50173-5
  • TIA/EIA 942 • ASHRAE TC 9.9
  • Network
  • Electricity
  • Precision Air and Cooling System

  Best Services
  Internet Data Center

  • null
   Colocation คือ บริการสำหรับท่านที่มีเครื่อง Server ส่วนตัว และสามารถดูแล Server ด้วยตัวเอง ด้วยบริการพื้นที่สำหรับวางเครื่อง Server
   อ่านต่อ…
  • null
   แนวความคิด และเทคโนโลยีใหม่ ที่ได้รับความสนใจในปัจจุบัน ด้วยรูปแบบการพัฒนา และความสามารถในการทำงาน ทำให้มีจำนวนผู้สนใจ และจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้น
   อ่านต่อ…
  • null
   ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เมื่อไร คุณก็สามารถรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ รูปแบบของข่าวสารเหล่านั้น ยังอยู่ในรูปแบบของวิดีโอ หรือ แม้กระทั่งการรับชมการออกอากาศต่างๆ
   อ่านต่อ…
  • null
   ปัจจุบันตลาดเกมออนไลน์ภายในประเทศไทย จัดได้ว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่ อีกทั้งมีการพัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ในการให้บริการ ให้เข้ากับพฤติกรรมของ
   อ่านต่อ…
  • null
   เทคโนโลยีสายสัญญาณ Fiber Optic หรือสายใยแก้วนำแสง เป็นเทคโนโลยีของระบบเครือข่ายที่มีการนำแก้วมาเป็นสื่อกลาง และมีความยืดหยุ่นโค้งงอได้
   อ่านต่อ…
  • null
   IP Address ที่มีสอดคล้องกับความต้องการใช้งาน “อินเทอร์เน็ต” ในยุคปัจจุบัน เริ่มจาก Internet Protocal Next Generation (IPng) Model มาพัฒนาสู่ Internet Protocal Version 6 (IPv6)
   อ่านต่อ…

  OUR CUSTOMERS OF INTERNET DATA CENTER

  ที่สุดของความเป็นมาตรฐาน
  Internet Data Center

  • International Upload BW
  2100 Mbps
  • Domestic BW
  170 Gbps
  • Network
  • Electricity
  • Precision Air and Cooling System
  • ISO/IEC 24764 • EN 50173-5
  • TIA/EIA 942 • ASHRAE TC 9.9

  Best Services
  Internet Data Center

  • null
   Colocation คือ บริการสำหรับท่านที่มีเครื่อง Server ส่วนตัว และสามารถดูแล Server ด้วยตัวเอง ด้วยบริการพื้นที่สำหรับวางเครื่อง Server
   อ่านต่อ…
  • null
   แนวความคิด และเทคโนโลยีใหม่ ที่ได้รับความสนใจในปัจจุบัน ด้วยรูปแบบการพัฒนา และความสามารถในการทำงาน ทำให้มีจำนวนผู้สนใจ และจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้น
   อ่านต่อ…
  • null
   ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เมื่อไร คุณก็สามารถรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ รูปแบบของข่าวสารเหล่านั้น ยังอยู่ในรูปแบบของวิดีโอ หรือ แม้กระทั่งการรับชมการออกอากาศต่างๆ
   อ่านต่อ…
  • null
   ปัจจุบันตลาดเกมออนไลน์ภายในประเทศไทย จัดได้ว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่ อีกทั้งมีการพัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ในการให้บริการ ให้เข้ากับพฤติกรรมของ
   อ่านต่อ…
  • null
   เทคโนโลยีสายสัญญาณ Fiber Optic หรือสายใยแก้วนำแสง เป็นเทคโนโลยีของระบบเครือข่ายที่มีการนำแก้วมาเป็นสื่อกลาง และมีความยืดหยุ่นโค้งงอได้
   อ่านต่อ…
  • null
   IP Address ที่มีสอดคล้องกับความต้องการใช้งาน “อินเทอร์เน็ต” ในยุคปัจจุบัน เริ่มจาก Internet Protocal Next Generation (IPng) Model มาพัฒนาสู่ Internet Protocal Version 6 (IPv6)
   อ่านต่อ…

  OUR CUSTOMERS OF INTERNET DATA CENTER