Colocation

Colocation

บริการ Colocation ด้วยมาตรฐาน The Premier Data Center

Colocation คือ บริการสำหรับท่านที่มีเครื่อง Server ส่วนตัว และสามารถดูแล Server ด้วยตัวเอง ด้วยบริการพื้นที่สำหรับวางเครื่อง Server ที่มีทั้ง Rack Share และ Private Rack ภายใน Internet Data Center เพื่อจะเชื่อมต่อ Server เข้าสู่เครือข่าย Internet ความเร็วสูงระดับ Gigabit เหมาะสำหรับท่านที่มีความต้องการพัฒนาระบบ Web Server , Mail Server , Game Server และ Solutions ต่างๆ ที่ต้องการความเร็วในการรับส่งข้อมูล ซึ่งท่านสามารถเข้าบริหารจัดการ Server และ Rack Server ได้ด้วยตนเอง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบได้อย่างเต็มที่ ด้วยสภาพแวดล้อมที่ดี พร้อมระบบ Full Redundancy และ High Security

สถานที่ตั้งของศูนย์ Internet Data Center

อาคาร กสท โทรคมนาคม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เป็นอาคาร Telecommunications โดยเฉพาะ มีการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากสองแหล่งจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง

o Phase A เชื่อมต่อผ่านสายจ่ายกระแสไฟฟ้าสี่พระยา

o Phase B เชื่อมต่อจากสายจ่ายกระแสไฟฟ้าสุรศักดิ์

และยังมี Generator มากถึง 6 ชุด ที่จะจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบ Load Balance รองรับการ Load ได้มากถึง 11,400 KVA ทำให้อาคารแห่งนี้มีความน่าเชื่อถือสูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ

ระบบไฟฟ้าภายใน Internet Data Center ของ ISPIO : Cloud Data Center

มีการจัดระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบ Dual Power Source ในทุกตู้ Rack Server เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่จะใช้เครื่อง Server Dual Supply และมีความต้องการจัดระบบ Full Redundant อีกทั้งยังมีอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า ขนาดใหญ่ระดับ 120 kVA และ 200 kVA แบบ Modular UPS ซึ่งมีกำลังจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่เครื่อง Servers จำนวนมากกว่า 1,000 เครื่อง และครอบคลุมมากกว่า 50 ตู้ Rack และมี Battery Farm จำนวนหลายชุด ซึ่งแต่ละชุดมี Backup Time ได้ เป็นชั่วโมง เพื่อช่วย ” ลดความเสี่ยงจากการ MA Battery

อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าที่ ISPIO : Cloud Data Center ใช้คือ

ระบบ Modular UPS ซึ่งมีความสามารถเพิ่มหรือลด เพื่อนำเครื่องสำรองไฟฟ้าออกจากระบบได้ทันที เพื่อการขยายกำลัง หรือซ่อมบำรุง โดยไม่กระทบต่อการจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง มีความจุ 25-900 KVA ซึ่งใช้เทคโนโลยี คู่ขนาน และด้วยการควบคุม DSP ที่มีความน่าเชื่อถือ มั่นคงและปลอดภัย ทำให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยมี Smart Sleeping Mode สำหรับประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานของระบบ

การออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิของ ISPIO : Cloud Data Center

ปริมาณความร้อนที่เกิดจากการทำงานหนักของระบบ Server ซึ่งมีผลกระทบต่ออายุการใช้งาน และยังเป็นสาเหตุที่ทำให้ล้มได้อีกด้วย จึงมีการออกแบบระบบ Internet Data Center ให้มี “ทิศทางการไหลเวียนของกระแสลมร้อน และลมเย็นอย่างชัดเจน” มีการควบคุมระดับความชื้นสัมพัทธ์และอุณหูมิภายในห้อง ควบคุมทิศทาง และแรงดัน ให้เกิดกระแสมวลลมเย็นเฉพาะในตำแหน่งด้านหน้าของตู้ Rack เพื่อให้ลมเย็นเข้าไปปรับอุณหภูมิแก่เครื่อง Server โดยตรง ส่งผลให้เกิดกระแสมวลความร้อนจะถูกระบายออกทางด้านหลังเครื่อง และลอยขึ้นสู่เพดาน

ประสิทธิภาพในด้านต่างๆ และความเร็วอินเทอร์เน็ต

เมื่อกล่าวถึง Internet Data Center หลายคน มักจะคิดถึงความเร็วของระบบสายสัญญาณ อุปกรณ์ที่เลือกนำมาสร้างระบบโครงข่าย และประสิทธิภาพที่จะได้มาจากการออกแบบระบบ และเพื่อให้ได้มาซึ่ง Agility, Security ,Redundancy, Stability คุณภาพในทุก ๆ ด้าน ISPIO : Cloud Data Center จึงคัดสรรเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นำมาใช้เพื่อการทำงานของระบบที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพ

บริการ Colocation ด้วยมาตรฐาน The Premier Data Center

Colocation คือ บริการสำหรับท่านที่มีเครื่อง Server ส่วนตัว และสามารถดูแล Server ด้วยตัวเอง ด้วยบริการพื้นที่สำหรับวางเครื่อง Server ที่มีทั้ง Rack Share และ Private Rack ภายใน Internet Data Center เพื่อจะเชื่อมต่อ Server เข้าสู่เครือข่าย Internet ความเร็วสูงระดับ Gigabit เหมาะสำหรับท่านที่มีความต้องการพัฒนาระบบ Web Server , Mail Server , Game Server และ Solutions ต่างๆ ที่ต้องการความเร็วในการรับส่งข้อมูล ซึ่งท่านสามารถเข้าบริหารจัดการ Server และ Rack Server ได้ด้วยตนเอง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบได้อย่างเต็มที่ ด้วยสภาพแวดล้อมที่ดี พร้อมระบบ Full Redundancy และ High Security

สถานที่ตั้งของศูนย์ Internet Data Center

อาคาร กสท โทรคมนาคม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เป็นอาคาร Telecommunications โดยเฉพาะ มีการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากสองแหล่งจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง

o Phase A เชื่อมต่อผ่านสายจ่ายกระแสไฟฟ้าสี่พระยา

o Phase B เชื่อมต่อจากสายจ่ายกระแสไฟฟ้าสุรศักดิ์

และยังมี Generator มากถึง 6 ชุด ที่จะจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบ Load Balance รองรับการ Load ได้มากถึง 11,400 KVA ทำให้อาคารแห่งนี้มีความน่าเชื่อถือสูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ

ระบบไฟฟ้าภายใน Internet Data Center ของ ISPIO : Cloud Data Center

มีการจัดระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบ Dual Power Source ในทุกตู้ Rack Server เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่จะใช้เครื่อง Server Dual Supply และมีความต้องการจัดระบบ Full Redundant อีกทั้งยังมีอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า ขนาดใหญ่ระดับ 120 kVA และ 200 kVA แบบ Modular UPS ซึ่งมีกำลังจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่เครื่อง Servers จำนวนมากกว่า 1,000 เครื่อง และครอบคลุมมากกว่า 50 ตู้ Rack และมี Battery Farm จำนวนหลายชุด ซึ่งแต่ละชุดมี Backup Time ได้ เป็นชั่วโมง เพื่อช่วย ” ลดความเสี่ยงจากการ MA Battery

อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าที่ ISPIO : Cloud Data Center ใช้คือ

ระบบ Modular UPS ซึ่งมีความสามารถเพิ่มหรือลด เพื่อนำเครื่องสำรองไฟฟ้าออกจากระบบได้ทันที เพื่อการขยายกำลัง หรือซ่อมบำรุง โดยไม่กระทบต่อการจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง มีความจุ 25-900 KVA ซึ่งใช้เทคโนโลยี คู่ขนาน และด้วยการควบคุม DSP ที่มีความน่าเชื่อถือ มั่นคงและปลอดภัย ทำให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยมี Smart Sleeping Mode สำหรับประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานของระบบ

การออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิของ ISPIO : Cloud Data Center

ปริมาณความร้อนที่เกิดจากการทำงานหนักของระบบ Server ซึ่งมีผลกระทบต่ออายุการใช้งาน และยังเป็นสาเหตุที่ทำให้ล้มได้อีกด้วย จึงมีการออกแบบระบบ Internet Data Center ให้มี “ทิศทางการไหลเวียนของกระแสลมร้อน และลมเย็นอย่างชัดเจน” มีการควบคุมระดับความชื้นสัมพัทธ์และอุณหูมิภายในห้อง ควบคุมทิศทาง และแรงดัน ให้เกิดกระแสมวลลมเย็นเฉพาะในตำแหน่งด้านหน้าของตู้ Rack เพื่อให้ลมเย็นเข้าไปปรับอุณหภูมิแก่เครื่อง Server โดยตรง ส่งผลให้เกิดกระแสมวลความร้อนจะถูกระบายออกทางด้านหลังเครื่อง และลอยขึ้นสู่เพดาน

ประสิทธิภาพในด้านต่างๆ และความเร็วอินเทอร์เน็ต

เมื่อกล่าวถึง Internet Data Center หลายคน มักจะคิดถึงความเร็วของระบบสายสัญญาณ อุปกรณ์ที่เลือกนำมาสร้างระบบโครงข่าย และประสิทธิภาพที่จะได้มาจากการออกแบบระบบ และเพื่อให้ได้มาซึ่ง Agility, Security ,Redundancy, Stability คุณภาพในทุก ๆ ด้าน ISPIO : Cloud Data Center จึงคัดสรรเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นำมาใช้เพื่อการทำงานของระบบที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพ