Business E-Mail Server

Business E-Mail Server

Business E-Mail Server ตอบสนองความต้องการของธุรกิจ

          บริการ Business Email Server คือบริการ Email Server คุณภาพสูง ซึ่งทำงานบน VPS Linux เหมาะสำหรับบุคคล องค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง(SME) ที่ต้องการมี Email Server เป็นของตัวเอง และมีความปลอดภัยในข้อมูล เพราะต้อง Share Email Server ร่วมกับผู้อื่น พร้อม ด้วยระบบ Anti Spam และ Anti Virus รวมทั้งยังสามารถบริหารจัดการ User Account และ Mailbox ด้วยตนเอง

อีกทั้งความสามารถที่ใช้ง่ายด้วย  Business Email Server ทำให้เพิ่มความน่าเชื่อถือ และความเชื่อมั่นในการ รับ-ส่ง ข้อมูล , สามารถ รับ-ส่ง ข้อมูล และ Email แบบไม่จำกัดจำนวน และสร้าง User ได้ไม่จำกัด ทั้งยังใช้งานกับ Microsoft Outlook และ Webmail ได้ รองรับ Calendar และ Contact

 • การเช่าเป็นรูปแบบ VPS คุณจะมี IP address เป็นของบริษัทเอง ไม่ต้องเสี่ยงต่อการติด Blacklist
 • สามารถจัดการเรื่อง Email Spam ได้เองทั้งหมด โดยไม่ต้องผ่านผู้ให้บริการ Hosting
 • ไม่ต้อง Share Bandwidth กับ Hosting ผู้อื่น
 • พื้นที่ขั้นต่ำ 50GB ที่ได้ คุณอาจจะไม่ต้องลบ Email เลยก็ได้
 • มีระบบ Snapshot Backup ย้อนหลัง 7 วัน หาก VPS ที่คุณใช้งานมีปัญหา สามารถดึงข้อมูลเก่าย้อนหลัง 7 วัน มาใช้ได้ ด้วยเวลาเพียง 30 นาที
 • พร้อมรองรับการใช้งาน POP3/SMTP และ Web base email ด้วย Email ที่เป็นชื่อบริษัทของคุณเอง
 • บริการหลังการขายที่จะช่วยแก้ปัญหาให้คุณอย่างเร่งด่วน โดยเจ้าหน้าที่ NOC ที่คอยดูแล 24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่มีวันหยุด

 

คุณสมบัติ ของ Business Email Server

 • บริหารจัดการง่าย ผู้ใช้สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไข User Account ได้เองโดยผ่าน WebAdmin
 • รับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง
 • รองรับการใช้งานร่วมกับ Microsoft Outlook ทั้ง Email , Contact และ Calendar รวมถึงการ Share Calendar
 • มีระบบป้องกันเมลขยะ Anti Spam )
 • มีระบบป้องกันไวรัส (Anti Virus)
 • มีระบบตอบรับอัตโนมัติ ( Autoresponder )

 

บริการของ ISPIO ต่างจากผู้ให้บริการ Business Email Server อื่นๆ

  • ISPIO เป็นเจ้าของห้อง Internet Data Center อุณหภูมิห้อง Internet Data Center 20 °C
  • ระบบเตือนด้วย SMS หาก VPS มีปัญหา
  • เจ้าหน้าที่ NOC ที่คอยดูแล 24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่มีวันหยุด
  • ห้อง Internet Data Center ของ ISPIO ตั้งอยู่ที่อาคาร CAT Telecom ซึ่งเป็น Internet Gateway ของประเทศไทย จะสามารถตอบสนองกับลูกค้าหรือผู้ที่เข้ามาหาเว็บเราได้อย่างรวดเร็วไม่ว่า ลูกค้า จะอยู่ที่ไหนในโลก
  • เราใช้เครื่อง Server ที่มีหน่วยประมวลผลที่สูง ซึ่งจะทำให้ VPS ของคุณมีประสิทธิภาพสูงในการใช้งาน
  • รวดเร็วด้วย Port ขนาด 1000 Mbps ทำให้มั่นใจได้ว่า วีพีเอส แรง เร็วกว่าใคร
  • Network ความเร็วสูงจาก ISPIO Internet Data Center ด้วยประสิทธิภาพความเร็วของ Link
  • ความเร็วเชื่อมต่อในประเทศ 120 Gbps
  • ทีม NOC ที่เชี่ยวชาญ ดูแลระบบ VPS และพร้อมบริการให้คำปรึกษาปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง

Business E-Mail Server ตอบสนองความต้องการของธุรกิจ

          บริการ Business Email Server คือบริการ Email Server คุณภาพสูง ซึ่งทำงานบน VPS Linux เหมาะสำหรับบุคคล องค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง(SME) ที่ต้องการมี Email Server เป็นของตัวเอง และมีความปลอดภัยในข้อมูล เพราะต้อง Share Email Server ร่วมกับผู้อื่น พร้อม ด้วยระบบ Anti Spam และ Anti Virus รวมทั้งยังสามารถบริหารจัดการ User Account และ Mailbox ด้วยตนเอง

อีกทั้งความสามารถที่ใช้ง่ายด้วย VPS Linux และ Direct Admin Control Panel ทำให้เพิ่มความน่าเชื่อถือ และความเชื่อมั่นในการ รับ-ส่ง ข้อมูล , สามารถ รับ-ส่ง ข้อมูล และ Email แบบไม่จำกัดจำนวน และสร้าง User ได้ไม่จำกัด ทั้งยังใช้งานกับ Microsoft Outlook และ Webmail ได้ รองรับ Calendar และ Contact

 • การเช่าเป็นรูปแบบ VPS คุณจะมี IP address เป็นของบริษัทเอง ไม่ต้องเสี่ยงต่อการติด Blacklist
 • สามารถจัดการเรื่อง Email Spam ได้เองทั้งหมด โดยไม่ต้องผ่านผู้ให้บริการ Hosting
 • ไม่ต้อง Share Bandwidth กับ Hosting ผู้อื่น
 • พื้นที่ขั้นต่ำ 50GB ที่ได้ คุณอาจจะไม่ต้องลบ Email เลยก็ได้
 • มีระบบ Snapshot Backup ย้อนหลัง 7 วัน หาก VPS ที่คุณใช้งานมีปัญหา สามารถดึงข้อมูลเก่าย้อนหลัง 7 วัน มาใช้ได้ ด้วยเวลาเพียง 30 นาที
 • พร้อมรองรับการใช้งาน POP3/SMTP และ Web base email ด้วย Email ที่เป็นชื่อบริษัทของคุณเอง
 • บริการหลังการขายที่จะช่วยแก้ปัญหาให้คุณอย่างเร่งด่วน โดยเจ้าหน้าที่ NOC ที่คอยดูแล 24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่มีวันหยุด
ปัญหาของ Email เกิดจาก
   • บริการ Email Hosting ที่เราใช้ติด Blacklist  จะทำให้ Email ในเครื่องทั้งหมดไม่สามารถส่งออกได้
   • ค่าบริการถูกและเป็นการให้บริการในนามบุคคล อาจจะปิดตัว หรือตามไม่ได้ ทำให้บริการ Email ต้องหยุดชะงัก และส่งผลเสียอย่างมาก
    Email Hosting แบบ Share Resource  ในเครื่อง Server เดียวกัน IP Address Ram CPU การส่ง Email เป็นจำนวนมากๆ อาจมีผลกระทบกับ Host ทั้งหมด
   • Email Hosting แบบ Share Resource  ในเครื่อง Server เดียวกัน IP Address Ram CPU การส่ง Email เป็นจำนวนมากๆ อาจมีผลกระทบกับ Host ทั้งหมด
คุณสมบัติ ของ Business Email Server
 • บริหารจัดการง่าย ผู้ใช้สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไข User Account ได้เองโดยผ่าน WebAdmin
 • รับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง
 • รองรับการใช้งานร่วมกับ Microsoft Outlook ทั้ง Email , Contact และ Calendar รวมถึงการ Share Calendar
 • มีระบบป้องกันเมลขยะ Anti Spam )
 • มีระบบป้องกันไวรัส (Anti Virus)
 • มีระบบตอบรับอัตโนมัติ ( Autoresponder )
บริการของ ISPIO ต่างจากผู้ให้บริการ Business Email Server อื่นๆ
  • ISPIO เป็นเจ้าของห้อง Internet Data Center อุณหภูมิห้อง Internet Data Center 20 °C
  • ระบบเตือนด้วย SMS หาก VPS มีปัญหา
  • เจ้าหน้าที่ NOC ที่คอยดูแล 24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่มีวันหยุด
  • ห้อง Internet Data Center ของ ISPIO ตั้งอยู่ที่อาคาร CAT Telecom ซึ่งเป็น Internet Gateway ของประเทศไทย จะสามารถตอบสนองกับลูกค้าหรือผู้ที่เข้ามาหาเว็บเราได้อย่างรวดเร็วไม่ว่า ลูกค้า จะอยู่ที่ไหนในโลก
  • เราใช้เครื่อง Server ที่มีหน่วยประมวลผลที่สูง ซึ่งจะทำให้ VPS ของคุณมีประสิทธิภาพสูงในการใช้งาน
  • รวดเร็วด้วย Port ขนาด 1000 Mbps ทำให้มั่นใจได้ว่า วีพีเอส แรง เร็วกว่าใคร
  • Network ความเร็วสูงจาก ISPIO Internet Data Center ด้วยประสิทธิภาพความเร็วของ Link
  • ความเร็วเชื่อมต่อในประเทศ 150 Gbps โดยแบ่งเป็น

                        CAT 50 Gbps
                      TRUE 40 Gbps
                      TOT 20 Gbps
                      AIS 20 Gbps
                     JASTEL 20 Gbps

ความเร็วเชื่อมต่อต่างประเทศ 1200 Mbps ( Upload – CAT )
 • มีทีม NOC ที่เชี่ยวชาญ ดูแลระบบ VPS และพร้อมบริการให้คำปรึกษาปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง