High Security
High Security

มาตรฐานความปลอดภัยของ Internet Data Center

ที่ตั้งของ Internet Data Center ของ ISPIO อยู่ภายในอาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก (CAT Telecom) ซึ่งมีมาตรการรักษาความปลอดภัยภายใน และภายนอกอาคารอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวนมาก ตามจุดสำคัญต่างๆ ภายนอกอาคาร

การรักษาความปลอดภัยส่วนของ อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก

การเข้าอาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก

บุคคลภายนอก ต้องแลกบัตร และแจ้งความประสงค์ ในการเข้าอาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก และต้องติดบัตรให้เห็นชัดเจน เพื่อแจ้งให้ทราบว่าเป็นบุคคลผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าภายในอาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก ซึ่งผู้ได้รับอนุญาต จะต้องนำสิ่งของที่ติดตัวมาผ่านระบบรักษาความปลอดภัยพื้นฐานต่างๆ ของอาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และระบบกล้องวงจรปิด 24 ชั่วโมง)

Super Scanner

ณ บริเวณทางเข้า อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก ชั้นที่ 1 ก่อนถึงจุดให้บริการลิฟท์จะมีเครื่องสแกนโลหะเพื่อป้องกันเหตุก่อการร้าย บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อจำเป็นต้องนำสิ่งของที่ติดตัวมาผ่านเครื่อง Super Scanner ของฝ่ายรักษาความปลอดภัยของอาคาร ก่อนที่จะใช้บริการลิฟท์เพื่อขึ้นไปในแต่ละชั้นของอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำอุปกรณ์เข้า-ออก ภายในอาคาร จะต้องมีการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ทุกครั้ง

การออกจาก อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก

  • กรณีไม่มีการนำสิ่งของออกจากอาคารสามารถแลกบัตรคืนได้ที่จุดให้บริการแลกบัตร
  • กรณีมีสิ่งของ ต้องมีใบอนุญาตนำของออก จาก ISPIO : Cloud Data Center หากไม่มีใบอนุญาต ฝ่ายรักษาความปลอดภัยของอาคาร จะไม่อนุญาตให้นำสิ่งของเหล่านั้นออกจากอาคาร จนกว่าจะได้รับเอกสารยืนยันการนำสิ่งของออกจากทาง ISPIO : Cloud Data Center เพื่อความปลอดภัย และป้องกันการสูญหายของสิ่งของต่างๆในอาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก

การรักษาความปลอดภัยส่วนของ ISPIO : Cloud Data Center

Finger Scanner (แสกนนิ้วมือและกล้อง)

Internet Data Center ของ ISPIO มีระบบสแกนลายนิ้วมือก่อนเข้าส่วน Lobby ของ Office และ ระบบสแกนลายนิ้วมือก่อนเข้าห้อง Internet Data Center อีก 2 ระดับ ในส่วนทางเข้าห้องชั้นนอกของ Internet Data Center มีระบบสแกนลายนิ้วมือบริเวณประตูทางเข้า และจุดเปลี่ยนรองเท้าภายในห้องชั้นนอกของ Internet Data Center จากนั้นจะต้องสแกนลายนิ้วมืออีกครั้งจึงจะเข้าสู่ห้องชั้นในของ Internet Data Center ของ ISPIO ได้

โดยการเข้า-ออก ห้องทั้ง 2 ระดับของ Internet Data Center นั้นจะสามารถแสกนลายนิ้วมือได้โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้า-ออก ห้อง Internet Data Center ได้อย่างอิสระ รวมทั้งพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทเองก็ตาม

CCTV (กล้องวงจรปิด)

นอกเหนือไปจากอุปกรณ์ที่ควบคุมด้านความปลอดภัยตามจุดต่างๆ ของอาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก แล้ว ทาง Internet Data Center ของ ISPIO ได้จัดให้มีระบบกล้องวงจรปิด เพื่อบันทึกข้อมูลภาพการเข้า-ออก ภาพความเคลื่อนไหวภายในห้อง Internet Data Center และถูกเก็บไว้เพื่อสามารถดูย้อนหลังได้ ไม่ต่ำกว่า 1 เดือน

อีกทั้ง Internet Data Center ของ ISPIO จัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้ารักษาการเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค และตรวจสอบความเรียบร้อยของ Internet Data Center ของ ISPIO ตลอด 24 ชม. ด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยและคุณภาพการให้บริการ ทำให้คุณสามารถมั่นใจได้ว่า คุณจะได้รับบริการหลังการขายที่ดี และเต็มไปด้วยคุณภาพ

CCTV (กล้องวงจรปิด)

นอกเหนือไปจากอุปกรณ์ที่ควบคุมด้านความปลอดภัยตามจุดต่างๆ ของอาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก แล้ว ทาง Internet Data Center ของ ISPIO ได้จัดให้มีระบบกล้องวงจรปิด เพื่อบันทึกข้อมูลภาพการเข้า-ออก ภาพความเคลื่อนไหวภายในห้อง Internet Data Center และถูกเก็บไว้เพื่อสามารถดูย้อนหลังได้ ไม่ต่ำกว่า 1 เดือน

อีกทั้ง Internet Data Center ของ ISPIO จัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้ารักษาการเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค และตรวจสอบความเรียบร้อยของ Internet Data Center ของ ISPIO ตลอด 24 ชม. ด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยและคุณภาพการให้บริการ ทำให้คุณสามารถมั่นใจได้ว่า คุณจะได้รับบริการหลังการขายที่ดี และเต็มไปด้วยคุณภาพ