1 Hour Modular UPS

1 Hour Modular UPS

Dual Power Sources & Dual Modular UPS System for one hour power backup

การเลือกใช้ระบบสำรองไฟสำหรับ IDC นั้น มีความสำคัญอย่างมาก เพราะการจ่ายไฟให้กับ server หรือ อุปกรณ์เครือข่ายนั้น จะต้องมีแรงดันไฟที่คงที่ สม่ำเสมอตลอดเวลา ตัวเครื่องสำรองไฟ (UPS) เองก็มีการพัฒนาเทคโนโลยี คุณสมบัติที่ดีกว่ารุ่นก่อนมากหลากหลายรุ่น จากที่รุ่นแรกๆ ใช้ขดลวดไฟฟ้ากับตัวเก็บประจุ (Capacitor) ในการผลิตแรงดันกระแสจ่ายเข้าสู่ IDC ก็มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่คือ นำอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง มาแทนที่อุปกรณ์รุ่นเก่าที่มีค่าความสูญเสียไปกับขวดลวด ค่อนข้างกินไฟกว่ารุ่นใหม่ก็ว่าได้ และเวลาที่ต้อง ปรับเปลี่ยนอะไหล่ แต่ละครั้งก็ค่อนข้างยุ่งยาก ต่างกับรุ่นใหม่ที่ผลิตออกมาให้มีการปรับเปลี่ยนอะไหล่ที่ง่ายสะดวก หรือที่เรียกกันว่า Modular UPS ซึ่งมีข้อได้เปรียบกว่ารุ่นเก่ามาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าการสูญเสียพลังงานของเครื่องน้อย มีค่า (Power Factor: PF.) ดี การจัดแรงดันกระแส และความถี่ ที่มีเสถียรภาพ ที่ดีมาก

นอกเหนือจากที่ทางเราจะมี UPS ที่ล้ำสมัยแล้ว ตัวแบตเตอรี่เองก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าจะทำการ backup time ได้นานเท่าใด ทาง ISPIO มีจำนวน Battery Farm จำนวนหลายชุดตามจำนวนเครื่อง UPS ซึ่งแต่ละชุดมีความจุรวมกันมากถึง 10,000 Ah ซึ่งแน่นอนว่าจะสามารถมี backup time ได้ไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง การมีระยะเวลา backup ที่ยาวนานมีผลดีกับการจัดการแก้ปัญหาขัดข้องต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับสายส่ง หรือแม้กระทั่งการ Maintenance อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในเองที่มีความจำเป็นจะต้องทำการบำรุงรักษา ให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา

อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า UPS (Uninterruptible Power Supply)

อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าที่ IDC ISPIO คือ Modular Online UPS ซึ่งมีความจุ 25-900 KVA ซึ่งใช้เทคโนโลยี คู่ขนาน และด้วยการควบคุม DSP ที่มีความน่าเชื่อถือ มั่นคงและปลอดภัย ทำให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยมี Smart Sleeping Mode สำหรับประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานของระบบ

ทางสายไฟ และ ปลั๊กไฟ (Power plug)

การเดินสายไฟฟ้าภายในห้อง Data Center (ดาต้าเซ็นเตอร์) นั้น จัดทำเป็นทางสายไฟใต้พื้นยกระดับอย่างเป็นระเบียบ โดยจะมีหัวปลั๊กไฟตัวเมีย ซึ่งคงทนและมี ล็อกกันสายหลุด จ่อขึ้นมาในแต่ละตู้ Rack แยกกระแสจากกันชัดเจน