Standards Guideline

Standards Guideline

การออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมของศูนย์ Data Center

กว่าจะเป็น ISPIO Data Center ผู้ให้บริการด้าน Internet Data Center ระดับ Premier อย่างทุกวันนี้ ISPIO Data Center ของเราได้มีการศึกษาค้นคว้าเพื่อที่จะวางระบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมของศูนย์ Data Center ให้เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานที่ถูกออกแบบด้านโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ Data Center , มาตรฐานที่ถูกออกแบบเพื่อจัดการด้านวางระบบสายสัญญาณภายในศูนย์ Data Center และมาตรฐานที่ถูกออกแบบเพื่อจัดการด้านระบบปรับอากาศ และความชื้นสัมพัทธ์ภายในศูนย์ Data Center ซึ่งการพัฒนาโครงสร้างของระบบต่างๆ ทั้งหมดของเรานั้น ทำให้เราเป็นตัวจริงในงานบริการด้าน Internet Data Center

มาตรฐานที่เรานำมาใช้ในการออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมของศูนย์ Data Center นั้น ได้แก่

Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centres

 • มาตรฐาน TIA / EIA 942 จาก Telecommunications Industry Association
 • มาตรฐาน TIER III + จาก Uptime Institute

เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบด้านโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ Data Center โดยทาง ISPIO Data Center ได้นำคำแนะนำและข้อควรปฏิบัติของทั้งสองมาตรฐาน เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นเรื่องความเสถียรของการระบบทำงาน และความปลอดภัยของระบบ

ด้านความเสถียรของการระบบทำงานโดยจัดให้มีการทำระบบสำรองในทุกๆ ด้าน แบบ N+1 รวมทั้งมีการจัดเตรียมอุปกรณ์มอนิเตอร์ เพื่อดูแลจัดการอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบภายในศูนย์ Data Center รวมไปถึงการจัดทำระบบการจ่ายไฟสำรอง แผนการซ่อมบำรุง หรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ทดแทนต่างๆ โดยไม่ต้องหยุดการทำงานของระบบศูนย์ Data Center

ด้านความปลอดภัยของระบบ ISPIO Data Center ตั้งอยู่ที่ อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก ซึ่งมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระบบเตือนภัยต่างๆ ระบบกล้องวงจรปิด CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกับการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์ ISPIO Data Center ที่จัดให้มีระบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • ระบบกล้องวงจรปิด CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ระบบ Finger Scan และ RFID ในแต่ละระดับของศูนย์ Data Center
 • ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับและแจ้งเตือนด้านอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์แบบอัตโนมัติ
 • ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับและแจ้งเตือนอัคคีภัยแบบอัตโนมัติ และอุปกรณ์ดับเพลิง
 • ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับและแจ้งเตือนการรั่วซึมของน้ำแบบอัตโนมัติ
 • ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับและแจ้งเตือนการจ่ายกระแสไฟฟ้า และโหลดกระแสไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ
 • ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับและแจ้งเตือนการทำงานของระบบเครือข่ายในแต่ละส่วนแบบอัตโนมัติ
 • ทีมงาน NOC ที่คอยตรวจสอบและมอนิเตอร์ในแต่ละส่วนงานตลอด 24 ชั่วโมง

Specifically for the cabling structure of Data Centres

 • มาตรฐาน ISO 24674 จาก International Organization for Standardization
 • มาตรฐาน EN 50173-5 จาก CENELEC (European committee for Electrotechnical Standardization)

เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบสายสัญญาณที่ใช้ในโทโปโลยีต่างๆ ของระบบเครือข่ายภายในศูนย์ Data Center เพื่อคุณภาพในการรับส่งข้อมูล และแบนด์วิธที่เพียงพอต่อปริมาณการรับส่งข้อมูลภายในศูนย์ Data Center เนื่องจากในแต่ละชั่วโมงจะมีปริมาณการเชื่อมต่อข้อมูลทั้งจากภายนอก และภายในเป็นจำนวนมาก เพื่อความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูล และมีความคุณภาพทั้งในเรื่องของสัญญาณที่ใช้ในการรับส่งข้อมูล จึงทำเป็นที่จะต้องคัดสรรสายสัญญาณที่มีคุณภาพสูง และสามารถต้องสามารถรองรับแบนด์วิธทั้งหมดได้ ด้วยคำแนะนำและข้อควรปฏิบัติของทั้งสองมาตรฐานซึ่งจะมีวัตถุประสงค์ เพื่อการป้องกัน และเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อมีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมาก , ปัญหาด้านสายสัญญาณ และปัญหาด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณการรับส่งข้อมูลสำหรับศูนย์ Data Center โดยเฉพาะ

Data Center Storage Equipment – Thermal Guidelines

 • มาตรฐาน TC 9.9 จาก ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, lnc.)

เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบด้านการจัดการควบคุมอุณหภูมิ และการไหลเวียนของอากาศภายในศูนย์ Data Center เนื่องจากศูนย์ Data Center มีปริมาณเครื่อง Server ที่ตั้งอยู่ที่ศูนย์ของเราเป็นจำนวนมาก และแต่ละเครื่องก็มีการทำงานตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ดังนั้นเมื่อเครื่อง Server ทำงานหนัก จึงทำให้เกิดมวลอากาศร้อนในระบบเป็นจำนวนมาก ดังนั้นระบบควบคุมอุณหภูมิจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Server และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในศูนย์ Data Center ด้วยคำแนะนำและข้อควรปฏิบัติของมาตรฐาน TC 9.9 ทาง ISPIO Data Center จึงจัดระบบการไหลเวียนของมวลอากาศเย็น และมวลอากาศร้อน ตามหลักของอากาศพลศาสตร์ ซึ่งนำมาใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของมวลอากาศร้อนและเย็นได้