Use Precision Air

Use Precision Air

ออกแบบห้อง Internet Data Center ที่สมบูรณ์ด้วย Air Flow Control System

ในการออกแบบห้อง Data Center ที่สมบูรณ์ การออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิ นับว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างมาก นอกเหนือไปจากระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่าย เนื่องจากในห้อง Data Center นั้น ถือว่าเป็นศูนย์รวมของข้อมูลข่าวสารบน Internet ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับภายนอกอยู่ตลอดเวลา และมีปริมาณ Traffic รวมมหาศาล เนื่องจากเป็นแหล่งที่ตั้งของเครื่อง Server เป็นจำนวนมาก

เครื่อง Server เหล่านี้ โดยปกติจะถูกเปิดไว้ตลอดเวลา เพื่อทำงานตลอด 24 ชั่วโมง จึงทำให้เครื่อง Server ทำงานหนัก และเกิดปริมาณความร้อนออกจากระบบเป็นจำนวนมาก ดังนั้น หากระบบควบคุมอุณหภูมิ ไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะระบายความร้อนออกจากระบบ และใส่ลมเย็นเข้าสู่ระบบได้อย่างเพียงพอแล้ว จะทำให้เกิดความร้อนสะสมขึ้นที่ตัวเครื่อง Server ซึ่งจะมีผลทำให้อายุการใช้งานสั้นลงกว่าที่ควรจะเป็น และทำให้เกิดการล่มของระบบได้

ออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิ ตามมาตรฐาน TC 9.9

สำหรับ Internet Data Center ของ ISPIO เราออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิ ตามมาตรฐาน TC 9.9 โดยอ้างอิงจาก ASHRAE : American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers ให้มีทิศทางการไหลของกระแสไอร้อน และลมเย็นอย่างชัดเจน โดยในปกตินั้น การระบายความร้อนของเครื่อง Server จะถูกพัดลมเป่าลมร้อน ออกจากทางด้านหลังของตัวเครื่องไปในทิศทางเดียว การใช้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน หรือการที่ลมเย็นถูกเป่าออกจากด้านบนหรือด้านหน้าของเครื่องปรับอากาศตามปกตินั้น จะทำให้มวลความร้อนที่ถูกระบายออกมาจากระบบ ผสมเข้ากับลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศ ก่อนที่จะถูกดูดเข้าไปในตู้ Rack เพื่อระบายความร้อนให้กับเครื่อง Server ภายใน ซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีที่ดีสำหรับการออกแบบห้อง Internet Data Center

ที่ Internet Data Center ของ ISPIO ได้มีการออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิในห้อง Internet Data Center มีทิศทางที่ชัดเจน มีการควบคุมระดับความชื้นสัมพัทธ์และอุณหูมิภายในห้อง และมีการเป่าลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศลงใต้พื้นยกระดับ ทำการควบคุมทิศทางและแรงดันให้มวลลมเย็น ถูกเป่าขึ้นสู่เหนือพื้นยกระดับ เฉพาะในตำแหน่งด้านหน้าของตู้ Rack หรือด้านหน้าของเครื่อง Server เพื่อให้ลมเย็นเข้าไปปรับอุณหภูมิแก่เครื่อง Server โดยตรง และมวลความร้อนจะถูกเป่าออกทางด้านหลังเครื่อง และขึ้นสู่เพดานเพื่อจะถูกนำมาหมุนเวียนตามหลัก Termodinamic นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับการรั่วไหลของน้ำเย็น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลลงสู่ใต้พื้นยกระดับซึ่งจะส่งผลเสียหายต่อระบบสายไฟต่างๆ นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับการรั่วไหลของน้ำแอร์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์น้ำจากท่อแอร์หยดมาโดนเครื่อง Server ได้

ด้วยคุณสมบัติพิเศษต่างๆ ของ Precision Air Flow Control

ในส่วนของตัวเครื่องปรับอากาศ Presicion Air นั้น เราได้เลือกผลิตภัณฑ์ของ Liebert ซึ่งทาง Liebert ใช้ Compressor เทคโนโลยี Digital Scroll & Reg สามารถปรับเปลี่ยนปริมาณการทำความเย็นได้ตามความร้อน ที่เพิ่มขึ้นลดลงและใช้ระบบควบคุมขั้นแอดวานซ์ในการควบคุมการทำงานเครื่องปรับอากาศภายในห้อง Internet Data Center หลายตัวให้ทำงานเข้าขาและประสานงานกัน (coordination) Liebert ยังมีระบบหล่อเย็นแบบพร้อมติดตั้งเพิ่มเติม (Supplemental cooling system)ที่ช่วยในลดการใช้พลังงานจากการทำความเย็นจำนวนมากโดยใช้ร่วมกับน้ำยาทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพสูงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดลง และ Liebert ยังเป็นต้นแบบของเครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง Data Center และได้รับการยอมรับมาแล้วทั่วโลก โดยมีเครื่องปรับอากาศภายในห้อง Internet Data Center จำนวน 5 เครื่อง คอยขับเคลื่อนกันทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ควบคุมด้วยระบบ Auto AC8 ที่จะคอยดูแลการเปิดปิดแอร์ ตามสภาวะอุณหภูมิภายให้ห้อง Internet Data Center ให้มีความคงที่อยู่ที่ 22-24 องศา ที่จุด Top Rack ซึ่งการตรวจสอบอุณหภูมิ แต่ละแถวของ Rack Servers นั้นเราได้จัดทำระบบ Sensor Temp & Hum เพื่อตรวจตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้นตลอดเวลา ตั้งแต่อุณหภูมิก่อนเข้าเครื่อง Server (front rack) และ อุณหภูมิหลังเครื่อง (back rack) ตามตัวอย่างภาพประกอบล่างนี้ เพื่อวิเคราะห์ หาจุด Hot spot ของห้อง และทำลายจุดบกพร่องเหล่านี้ออกไปจาก ห้อง Internet Data Center ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างมากในเรื่องของอายุการใช้งานของ Servers ลูกค้า ด้วยความใส่ใจในรายละเอียด และการออกแบบตามมาตรฐานระดับสากลดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า เครื่อง Server หรืออุปกรณ์ของท่านที่อยู่ภายใต้ห้อง Internet Data Center ของ ISPIO จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุด ด้วยสภาพแวดล้อมชั้นเลิศในด้านต่างๆ