Full Reddundancy

Full Reddundancy

Full Redundancy การันตีความเสถียรของ Data Center

ประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้อง Internet Data Center อาจจะดูว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น และสำคัญมาก แต่หากพิจารณาถึงอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ ในห้อง Internet Data Center ย่อมมีวันที่จะต้องเปลี่ยน หรือเสียหายเนื่องจากการทำงานที่ค่อนข้างหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน ดังนั้น ISPIO : Cloud Data Center เล็งเห็นถึงสิ่งที่สำคัญพอๆ กับประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านั้น คือ การจัดระบบต่างๆ ภายในห้อง Internet Data Center แบบ N+1 โดยมุ่งเน้นความต่อเนื่องในการทำงานของระบบ จัดให้มีอุปกรณ์ทดแทน และทำงานทันที เมื่อมีอุปกรณ์ของระบบใด ระบบหนึ่ง เสียหาย หรือหยุดทำงาน

Network

การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของ Internet Data Center (IDC) ของ ISPIO ได้เชื่อมต่อลิงค์ Domestic Internet Exchange โดยตรงกับ CAT-IX , TOT-IX , TRUE-IX , JasTel-IX , AWN-IX และ เชื่อมต่อลิงค์ International Internet Gateway โดยตรงเข้ากับ CAT-IIG , TIG-IIG , JasTel-IIG ทำให้การส่ง Content ไปยังผู้ใช้งานภายในประเทศมีความรวดเร็ว เนื่องจากเชื่อมต่อโดยตรงไปยัง Internet Service Provider (ISP) รายใหญ่ และส่ง Content ออกต่างประเทศ มีระยะทางสั้นที่สุด สำหรับขนาด Bandwidth ที่ทางเรามีให้บริการนั้น เริ่มตั้งแต่ UTP Port 100 Mbps ขึ้นไป ถึง Fiber Port 10 Gbps และตอบสนองความต้องการใช้งาน ด้าน Colocation ทาง ISPIO ได้ออกแบบและพัฒนา Internet Data Center (IDC) โดยคำนึงถึงระบบไฟฟ้าหลัก ไฟฟ้าสำรอง ระบบควบคุมอุณหภูมิความเย็น และระบบรักษาความปลอดภัย

โดยตัวอุปกรณ์เครือข่ายของ Internet Data Center (IDC) ของ ISPIO สามารถเพิ่มลิงค์ขนาด Bandwidth ตามปริมาณข้อมูลที่มากขึ้นในลักษณะ Real-time เพื่อไม่ทำให้เกิดสภาวะคอขวดของระบบเครือข่าย ดังนั้น ลูกค้าที่วาง Server กับทาง Internet Data Center (IDC) ของ ISPIO จึงมั่นใจได้ว่า Server ของท่านจะได้รับความเร็ว Internet อย่างเพียงพอต่อความต้องการ

Internet Data Center ของ ISPIO มีการเชื่อมต่อลิงค์ความเร็วเชื่อมต่อในประเทศมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย และมีลิงค์ต่างประเทศที่มากเพียงพอกับการใช้งานของลูกค้า

  • ความเร็วเชื่อมต่อในประเทศ 150 Gbps (CAT / TRUE / TOT / AIS / JASTEL)
  • ความเร็วเชื่อมต่อต่างประเทศ 1200 Mbps ( Upload – CAT )

Electricity

Internet Data Center ของ ISPIO เราตั้งอยู่ในอาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก เป็นอาคาร Telecommunications โดยเฉพาะ ซึ่งมีการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากสองแหล่งจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง Phase A เชื่อมต่อผ่านสายส่งไฟฟ้าสี่พระยา ส่วน Phase B เชื่อมต่อจากสายส่งไฟฟ้าสุรศักดิ์ การมีแหล่งจ่ายสองแหล่งจึงเพิ่มความเสถียรภาพให้กับ Data Center เป็นอย่างมาก เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์สายส่งไฟฟ้าเส้นทางหนึ่งหยุดจ่ายกระแสหรือมีปัญหา ก็ยังมีอีกเส้นทางที่ยังจ่ายกระแสได้ปกติ หรือหากไฟฟ้าดับไปทั้งสองเส้นทาง ก็ยังมี Generator มากถึง 6 ชุด ที่จะจ่ายกระแสแบบ Load balance รองรับการ Load ได้มากถึง 11,400 KVA ทำให้ระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอาคารแห่งนี้มีความน่าเชื่อถือสูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ

อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า UPS (Uninterruptible Power Supply) ที่ Internet Data Center ของ ISPIO คือ Modular Online UPS ซึ่งมีความจุ 25-900 KVA ซึ่งใช้เทคโนโลยี คู่ขนาน และด้วยการควบคุม DSP ที่มีความน่าเชื่อถือ มั่นคงและปลอดภัย ทำให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยมี Smart Sleeping Mode สำหรับประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานของระบบ

สายไฟ และ ปลั๊กไฟ (Power plug) ภายในห้อง Internet Data Center ของ ISPIO นั้น จัดทำเป็นทางสายไฟใต้พื้นยกระดับอย่างเป็นระเบียบ โดยจะมีหัวปลั๊กไฟตัวเมีย ซึ่งคงทนและมี ล็อกกันสายหลุด จ่อขึ้นมาในแต่ละตู้ Rack แยกกระแสจากกันชัดเจน

Precision Air and Cooling System

สำหรับ Internet Data Center ของ ISPIO เราออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิ ตามมาตรฐาน TC 9.9 โดยอ้างอิงจาก ASHRAE : American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers ให้มีทิศทางการไหลของกระแสไอร้อน และลมเย็นอย่างชัดเจน โดยในปกตินั้น การระบายความร้อนของเครื่อง Server จะถูกพัดลมเป่าลมร้อน ออกจากทางด้านหลังของตัวเครื่องไปในทิศทางเดียว การใช้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน หรือการที่ลมเย็นถูกเป่าออกจากด้านบนหรือด้านหน้าของเครื่องปรับอากาศตามปกตินั้น จะทำให้มวลความร้อนที่ถูกระบายออกมาจากระบบ ผสมเข้ากับลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศ ก่อนที่จะถูกดูดเข้าไปในตู้ Rack เพื่อระบายความร้อนให้กับเครื่อง Server ภายใน ซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีที่ดีสำหรับการออกแบบห้อง Data Center

เครื่องปรับอากาศนั้น เราได้เลือกผลิตภัณฑ์ของ Liebert ซึ่งเป็นต้นแบบของเครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง Data Center และได้รับการยอมรับมาแล้วทั่วโลก โดยมีเครื่องปรับอากาศภายในห้อง Data Center จำนวน 5 เครื่อง คอยขับเคลื่อนกันทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ควบคุมด้วยระบบ auto AC8 ที่จะคอยดูแลการเปิดปิดแอร์ ตามสภาพวะอุณหภูมิภายให้ห้อง IDC ให้มีความคงที่อยู่ที่ 22-24 องศา ที่จุด Top rack ซึ่งการตรวจสอบอุณหภูมิ แต่ละแถวของ Rack Servers นั้นเราได้จัดทำระบบ Sensor Temp & Hum เพื่อตรวจตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้นตลอดเวลา ตั้งแต่อุณหภูมิก่อนเข้าเครื่อง Server (front rack) และ อุณหภูมิหลังเครื่อง (back rack) ตามตัวอย่างภาพประกอบล่างนี้ เพื่อวิเคราะห์ หาจุด Hot spot ของห้อง และทำลายจุดบกพร่องเหล่านี้ออกไปจาก ห้อง IDC ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างมากในเรื่องของอายุการใช้งานของ Servers ลูกค้า ด้วยความใส่ใจในรายละเอียด และการออกแบบตามมาตรฐานระดับสากลดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า เครื่องเซิร์ฟเวอร์หรืออุปกรณ์ของท่านที่อยู่ภายใต้ห้อง Data Center ของเราจะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุด ด้วยสภาพแวดล้อมชั้นเลิศในด้านต่างๆ